Δελτίο Τύπου Τελετής Ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ

2018, Σεπτέμβριος 25 - 8:39πμ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Ψυχολογικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                                               

 Αποφοιτούν από τη Σχολή εξήντα εννιά (69) Αξιωματικοί εκ των οποίων μία (1) αλλοδαπή από Αλβανία και ένας (1) από Ιορδανία.

 Οι 67 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία και το κοινό Νομικό Σώμα.