Ανακοίνωση απορριπτέων και διακοψάντων ΠΚΕ 2019 25/06/2019 έως 09/07/19

2019, Ιούλιος 9 - 5:01μμ

Ανακοινώνονται διακόψαντες και απορριπτέοι από 25/06/19 έως 09/07/19 
των Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2019 που διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο 
της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.