Ανακοινώσεις

Αύγουστος 30, 2018

Οι Σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη , Εγνατία έναντι παλαιού 424 ΓΣΝΕ , τηλ. 2310962177-12) την 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08:00.

 

Για οδηγίες δείτε στο συνημμένο αρχείο

Ιούλιος 20, 2018

Ανακοινώνονται αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις της σχολής, στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο sunolo_dektwn.pdf

Ιούνιος 27, 2018

Ανακοινώνονται αποτελέσματα ακατάλληλων και διακοψάντων υποψηφίων από τα πρακτικά των επιτροπών των προκαταρκτικών εξετάσεων 2018.

1. Κατάσταση των διακοψάντων υποψηφίων στις πρακτικές εξετάσεις έως 18/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 1-diakopsantes_18-7.

2. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Γραπτά-Συνέντευξη) έως 12/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 2-psyxometrika_aporripteoi_12-7.

3. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ιατρικές Εξετάσεις έως 16/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 3-...

Μάιος 15, 2018

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                              

           

            Αποφοιτούν από τη Σχολή δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) αλλοδαποί από την Λιβύη, μία (1) από Αλβανία και ένας (1) από Ζιμπάμπουε.

 

            Οι 10 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική...