Ανακοινώσεις

Ιούνιος 19, 2019

Ανακοινώνονται οι συμπληρωματικοί δεκτοί υποψήφιοι για το εξεταστικό κέντρο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

 

Πρόγραμμα ΠΚΕ 2019 και οδηγίες υποψηφίων σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία που υπάρχουν στην ανακοίνωση δεκτών υποψηφίων 05-06-2019.

Ιούνιος 12, 2019

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ελλιπή δικαιολογητικά, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες των εξεταστικών κέντρων, ότι η προθεσμία υποβολής των εκκρεμών δικαιολογητικών παρατείνεται μέχρι 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59, σύμφωνα με την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση Φ.337/80/216470/Σ. 3965/11 Ιουν 19 με ΑΔΑ: 6ΑΩ66-ΕΩΒ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα τα εκκρεμή δικαιολογητικά στα εξεταστικά κέντρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μεριμνήσουν για την επιβεβαίωση της ορθής παραλαβής τους.

Για...

Ιούνιος 05, 2019

Ανακοινώνονται οι δεκτοί υποψήφιοι βάσει δικαιολογητικών και το πρόγραμμα ΠΚΕ 2019 για το εξεταστικό κέντρο της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

 

Λίστα δεκτών υποψηφίων σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση κατάσταση.Πρόγραμμα σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο.Οδηγίες όπως φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.

 

Μάιος 27, 2019

Ανακοινώνονται καταστάσεις με ελλείποντα δικαιολογητικά υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2019-2020 που έχουν ως εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ.

 

1. Για να δείτε την κατάσταση των υποψηφίων με ελλείποντα δικαιολογητικά πατήστε το σύνδεσμο στο τέλος της ανακοίνωσης.

2. Για την αποκατάσταση των ελλείψεων ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 

α.  Αποστέλλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση

ssas-dspv@army.gr το οποίο θα έχει ως θέμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον κωδικό υποψηφίου και το ονοματεπώνυμό του.

 ...