Ανακοινώσεις

Ιούλιος 20, 2018

Ανακοινώνονται αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις της σχολής, στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο sunolo_dektwn.pdf

Ιούνιος 27, 2018

Ανακοινώνονται αποτελέσματα ακατάλληλων και διακοψάντων υποψηφίων από τα πρακτικά των επιτροπών των προκαταρκτικών εξετάσεων 2018.

1. Κατάσταση των διακοψάντων υποψηφίων στις πρακτικές εξετάσεις έως 18/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 1-diakopsantes_18-7.

2. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Γραπτά-Συνέντευξη) έως 12/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 2-psyxometrika_aporripteoi_12-7.

3. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ιατρικές Εξετάσεις έως 16/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 3-...

Μάιος 15, 2018

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                              

           

            Αποφοιτούν από τη Σχολή δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) αλλοδαποί από την Λιβύη, μία (1) από Αλβανία και ένας (1) από Ζιμπάμπουε.

 

            Οι 10 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική...

Μάρτιος 27, 2018

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενενήντα ενός (91) Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών (3) εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών της Σχολής, συνολικού προυπολογισμού κόστους πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων  των κρατήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξατε στο προσεχώς...