Ανακοινώσεις

Ιούνιος 15, 2018

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται η κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων λόγω δικαιολογητικών, όπως στο συνημμένο.

Ιούνιος 15, 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΕΚΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΣΣΑΣ

1. Στον συνημμένο πίνακα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά έγιναν Δεκτά στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

2. Στην προτελευταία στήλη της κατάστασης αναγράφεται η ομάδα βάσει της οποίας προσκαλούνται οι υποψήφιοι και στην τελευταία η ημερομηνία παρουσιάσεως τους.

3. Το κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου που βρίσκεται στη στήλη μετά το μητρώνυμο χαρακτηρίζει την Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει ο υποψήφιος. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες και δεν...

Μάιος 24, 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώνεται η κατάσταση των υποψηφίων με εξεταστικό κέντρο τη ΣΣΑΣ, που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά στις υποβληθείσες Αιτήσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Τα ελλιπή δικαιολογητικά θα πρέπει να συμπληρωθούν και με μέριμνα του υποψηφίου, να αποσταλούν στη Σχολή έως 05 Ιουνίου 2018. (Θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-962177, 2310-962191, 2310-962112...
Μάιος 15, 2018

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                              

           

            Αποφοιτούν από τη Σχολή δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) αλλοδαποί από την Λιβύη, μία (1) από Αλβανία και ένας (1) από Ζιμπάμπουε.

 

            Οι 10 Έλληνες Αξιωματικοί έχουν καταταγεί στον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική...