Το ύψος αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στη ΣΣΑΣ;

Το ύψος αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή στη ΣΣΑΣ, το οποίο καθορίζεται από το Π.Δ. 11/2014 “Περί κρίσεως σωματικής ικανότητας” και το οποίο είναι αναρτητέο στο διαδίκτυο.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας