Υπάρχουν έξοδα για τη φοίτηση στη Σχολή;

Όλα τα έξοδα φοίτησης στη Σχολή (διαμονή, διατροφή κτλ) βαρύνουν το Δημόσιο. Επιπλέον οι μαθητές της ΣΣΑΣ λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας