Πότε ανακοινώνεται το πρόγραμμα των Προκαταρτικών Εξετάσεων;

Το Πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων ανακοινώνεται σε ημερομηνία που καθορίζεται στην εγκύκλιο Διαταγή “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ” η οποία εκδίδεται την άνοιξη κάθε έτους. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής (ssas.army.gr). Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής της Διεύθυνσης Σπουδών της ΣΣΑΣ

(τηλ. 2310962112, 2310962177).

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας