Πώς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Επιλογής Υποψηφίων της ΣΣΑΣ;

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται όλα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας η οποία ενεργοποιείται στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων που αναγράφονται στην εγκύκλιο Διαταγή “Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ” και η οποία εκδίδεται κάθε άνοιξη. Στην παραπάνω εγκύκλιο αναγράφεται και η ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας