Πώς μπορεί κάποιος να αποκτήσει την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δικαστή;

Στη ΣΣΑΣ δεν υπάρχει Τμήμα από το οποίο να αποφοιτούν Στρατιωτικοί Δικαστές. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Στρατολογικου-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ δεν τοποθετούνται σε θέσεις της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης. Προκειμένου να γίνει κάποιος Στρατιωτικός Δικαστής θα πρέπει να επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η σχετική προκήρυξη αναφέρει κάθε φορά τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας