Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ Μαθητών από άλλη Στρατιωτική Σχολή;

Η εισαγωγή Μαθητών άλλων Στρατιωτικών Σχολών στη ΣΣΑΣ είναι δυνατή μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι εξετάζονται εκ νέου στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές, αθλητικές). Εφόσον κριθούν εισακτέοι στη ΣΣΑΣ, οφείλουν να παραιτηθούν από τη Στρατιωτική Σχολή όπου φοιτούν.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας