Ποια είναι τα τμήματα της Σχολής;

Η Διεύθυνση Σπουδών της Σχολής διαιρείται σε Τμήματα Εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής: α. Τμήμα Υγειονομικού το οποίο περιλαμβάνει τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Κτηνιατρικού και Ψυχολογικού. β. Τμήμα Λοιπών Σωμάτων, το οποίο περιλαμβάνει το Τμήμα Νομικού και το Τμήμα Οικονομικού.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας