Ποια είναι τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στη Σχολή;

Τα όρια των αθλητικών δοκιμασιών, οι οποίες αποτελούν μέρος των Προκαταρκτικών Εξετάσεων εισαγωγής στη ΣΣΑΣ, περιγράφονται στην Εγκύκλιο Διαταγή «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ», η οποία εκδίδεται, περί τα μέσα Μαρτίου κάθε έτους.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας