Είναι δυνατή η εισαγωγή στη ΣΣΑΣ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων;

Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία εισαγωγή Μαθητών σε κανένα Τμήμα της ΣΣΑΣ με κατατακτήριες εξετάσεις.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας