Εάν κάποιος μαθητής αποφοιτήσει από το Τμήμα Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων της ΣΣΑΣ, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου;

Όχι, διότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Αξιωματικού από τη μια πλευρά και της ιδιότητας του δικηγόρου από την άλλη.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας