Στρατιωτική Εκπαίδευση

  Σκοπός της Στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση όλων εκείνων των θεωρητικών, τεχνικών και βιωματικών γνώσεων καθώς και της απαραίτητης ανάπτυξης των σωματικών προσόντων, έτσι ώστε οι μαθητές/-τριες να αναπτύξουν πλήρεις ατομικές δεξιότητες μαχητή και ηγήτορα, να αποκτήσουν υψηλό φρόνημα, ενσυνείδητη πειθαρχία, στρατιωτικό πνεύμα και να μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα τους, ανάλογα του Σώματος και του Κλάδου στον οποίο θα κατανεμηθούν.

    Η στρατιωτική εκπαίδευση διακρίνεται στην, Εφαρμοσμένη, Θεωρητική, Στρατιωτική και Σωματική Αγωγή. 

     H Εφαρμοσμένη Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει 3 στάδια, κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού έτους, τα οποία είναι τα εξής: 

  •  Βασική Στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία αφορά τους νεοκαταταγέντες Μαθητές/-τριες της Ι τάξης. Η εν λόγω εκπαίδευση αρχίζει με την κατάταξη των Μαθητών/-τριών στην Σχολή και περατώνεται με την ορκωμοσία τους. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα που απαιτούνται έτσι ώστε οι Μαθητές/-τριες να αποκτήσουν τις αρχικές δεξιότητες του μαχητή και να προσαρμοστούν με το δυνατό ομαλότερο τρόπο στο στρατιωτικό περιβάλλον.
  •  Χειμερινή εκπαίδευση, η οποία διαρκεί έως και 4 ημέρες και διεξάγεται στο Κέντρο Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) στην Ρεντίνα. Συμμετέχουν οι 4 πρώτες τάξεις των μαθητών και περιλαμβάνει αντικείμενα ατομικής τακτικής, εκτέλεση βολών ημέρα και νύχτα, αντικείμενα ορεινού αγώνα, ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων και Α΄ βοηθειών στο πεδίο μάχης. 
  •  Θερινή εκπαίδευση, η οποία διαρκεί έως και 3 εβδομάδες και διεξάγεται στο Στρατόπεδο «ΦΑΡΟΥ ΠΟΣΕΙΔΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Συμμετέχουν οι  4 πρώτες τάξεις των Μαθητών/-τριων  της Σχολής και περιλαμβάνει αντικείμενα ατομικής τακτικής, Α’ βοηθειών και γενικά αντικείμενα υγειονομικού και λοιπών σωμάτων, Θαλασσίας εκπαίδευσης, εκπαίδευσης με πτητικά μέσα του Στρατού Ξηράς (ελικόπτερα), ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων και εκτέλεση βολών.

    Η Θεωρητική Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει αντικείμενα στρατιωτικών κανονισμών και διαταγών αλλά και ειδικότερων αντικειμένων του κάθε Σώματος. Σε αυτή συμμετέχουν οι 4 πρώτες τάξεις των Μαθητών/-τριών καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Τελική επιθυμητή κατάσταση είναι η απόκτηση όλων εκείνων των γενικών και ειδικών γνώσεων από τους Μαθητές/-τριες έτσι ώστε να μπορούν ως Αξκοι να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντα τους.

    Η Στρατιωτική Αγωγή έχει σκοπό να προετοιμάσει τους Μαθητές/-τριες σωματικά και ψυχικά για την εκπλήρωση της αποστολής του Στρατού. Η στρατιωτική αγωγή είναι προγραμματισμένη, συνεχής και εντεταγμένη σε ένα γενικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης, την πειθαρχία, τη συλλογική συνείδηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των Μαθητών/-τριών και αφορά όλους, τόσο τους εκπαιδευόμενους, όσο και τους εκπαιδευτές.

    Η Σωματική αγωγή αφορά την εξάσκηση των σωματικών ικανοτήτων των μαθητών/-τριων, η οποία διενεργείται ομαδικά και ατομικά κατά την διάρκεια των προβλεπόμενων ωρών του Π.Ω.Υ.Ε αλλά και μέσω της συμμετοχής αυτών στις αθλητικές ομάδες της Σχολής.