Προτάσεις - Ιδέες

Για τυχόν προτάσεις - ιδέες για τη λειτουργία της σχολής παρακαλείσθε όπως μεταφορτώσετε το επισυναπτόμενο αρχείο word και αφού συμπληρώσετε την πρόταση σας, αποστολή αυτού στο υπηρεσιακό email της ΣΣΑΣ (ssas@army.gr).

Προτάσεις - Ιδέες.doc