Ορκωμοσίες

Ιούνιος 11, 2021

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας τριών (3) Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού και Κτηνιατρικού.

Οι Νέοι Αξιωματικοί κατανέμονται ως εξής:

Στρατός Ξηράς:

Ένας Ιατρός Ένας Κτηνίατρος

Πολεμικό Ναυτικό:

Ένας Οδοντίατρος

Στην τελετή παρέστει, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ, ο οποίος επέδωσε τα ξίφη στους ορκισθέντες.

Φεβρουάριος 04, 2021

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά τις διασποράς του COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας έξι (6) Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.

Οι Νέοι Αξιωματικοί κατανέμονται ως εξής:

Στρατός Ξηράς:
• Μία Οδοντίατρος
• Μία Οικονομικός

Πολεμική Αεροπορία:
• Μία Φαρμακοποιός

Πολεμικό Ναυτικό:
• Μία Ιατρός
• Ένας Οδοντίατρος

Κοινό Νομικό Σώμα:
• Μία Νομικός

Την...

Ιανουάριος 22, 2021

Την Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020, έλαβε χώρα στην αίθουσα τιμών της Σχολής, με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας δύο αλλοδαπών μαθητών, του Ανθλγού (ΥΙ) Fawzi Sultan Masoud από το Αφγανιστάν και του Ανθλγού (ΥΙ) Albreizat Thaer από το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής Υποστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.

Ιανουάριος 22, 2021

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, η τελετή ορκωμοσίας επτά (7) Πρωτοετών Επιλαχόντων Μαθητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2020–2021.

3 Μαθητές Ιατρικού3 Μαθητές Οικονομικού1 Μαθητής Νομικού

Εκ των οποίων, ένας (1) αλλοδαπός από την Αλβανία.

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της Σχολής, Υποστράτηγο Ματζουράνη Γεώργιο.