Λοιπές Δραστηριότητες

Ιούνιος 29, 2021

Στις 28 Ιουνίου 2021, διεξήχθη εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της Σχολής από κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Κέντρου Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Στην αιμοδοσία συμμετείχανε εθελοντές μαθητές, μαθήτριες και λοιπό προσωπικό της Σχολής.

Ιούνιος 03, 2021

Κατά την χρονικό διάστημα από 27 έως 28 Μαΐου 2021 ο Δκτης της Σχολής Υπτγος Δημήτριος Μπολομύτης συνοδευόμενος από τον Δντη Σπουδών Σχη (ΥΚ) Χρόνη Ευστάθιο συμμετείχαν στο Σεμινάριο των Διοικητών των Στρατιωτικών Ακαδημιών της Ε.Ε. το οποίο οργανώθηκε και διεξήχθη στην Λισαβόνα, έδρα της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Πορτογαλίας, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η βελτίωση/προώθηση των διεθνών συνεργασιών, μεταξύ των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και η ενημέρωση των Διοικητών τους επί των τρεχουσών αλλά...

Φεβρουάριος 05, 2021

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, με πιστή τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας κατά της διασποράς του COVID-19.

Το Μουσείο εγκαινίασε ο Διοικητής του Γ’ΣΣ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Δημήτριος Κούκκος, παρουσία του Διοικητή της Σχολής, Υποστράτηγου Γεώργιου Ματζουράνη, και μικρής αντιπροσωπείας Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού.

Ιανουάριος 22, 2021

Την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 07:00 πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της Σχολής με πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας λόγω COVID-19, Αγιασμός και τέλεση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2021.

Τον αγιασμό και την ευλογιά της πρωτοχρονιάτικης πίτας τέλεσε ο στρατιωτικός ιερέας του Γ’ ΣΣ Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Καράγιαννης παρουσία του διοικητή της Σχολής Υποστράτηγο Γεώργιο Μαντζουράνη και μικρής αντιπροσωπείας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, των Μαθητών/-τριών και των οπλιτών θητείας που υπηρετούν στη Σχολή.