Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ιούλιος 30, 2020

Η ΣΣΑΣ στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, διεξάγει με τη συνδρομή του Γ΄ΣΣ, της 34ης Μ/Κ ΤΑΞ και της 1ης ΤΑΞΑΣ, θερινή εκπαίδευση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ιης, ΙΙας και ΙΙΙης τάξης από 27 έως 31 Ιουλ 2020.

Την 27 και 28 Ιουλ πραγματοποιήθηκαν βολές τυφεκίων, επίδειξη οπλικών συστημάτων καθώς και εκπαίδευση σε στίβο τοπογραφίας και σε λοιπά αντικείμενα ατομικής τακτικής.

Την 29 Ιουλ πραγματοποιήθηκε επίδειξη πτητικών μέσων της Αεροπορίας Στρατού και ενημέρωση επί των δυνατοτήτων αυτών και διεξήχθη εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις.

Την 30 Ιουλ...

Ιούλιος 22, 2020

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, η Iη Τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των βασιλικών τάφων της Βεργίνας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Μάρτιος 03, 2020

Η ΣΣΑΣ στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, πραγματοποίησε με την συνδρομή του Γ' ΣΣ, του ΓΕΣ/ΔΕΔ , της Ι ΜΠ, της 1ης ΤΑΞΚΔ-ΑΛ και του ΚΕΑΠ, χειμερινή διαβίωση από 27 έως 29 Φεβρουαρίου 2020, στην περιοχή της Ρεντίνας. Διεξήχθησαν ημερήσιες και νυχτερινές βολές, εκπαίδευση σε αντικείμενα ορεινού αγώνα ( αναρρίχηση - καταρρίχηση από πύργο) καθώς και Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (Προσβολή Σταθμού Διοικήσεως).

Φεβρουάριος 28, 2020

Ολοκληρώθηκαν σήμερα Παρασκευή 28  Φεβρουαρίου 2020 οι εργασίες της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας σεμιναριακού τύπου «Βιοασφάλεια – Βιοτρομοκρατία», στο πλαίσιο του Military Erasmus.

            Στην εκπαιδευτική αυτή δραστηριότητα που ξεκίνησε την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 συμμετείχαν εκτός από μαθητές της Σχολής και σπουδαστές από στρατιωτικές Ακαδημίες της Ελλάδας και της  Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και φοιτητές Πανεπιστημίων της χώρας.

            Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες κατανέμονται ως εξής:

            12 Σπουδαστές της ΣΣΑΣ

            2 IIIετείς...