Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ιούλιος 17, 2019

Η Σχολή κατά το εκπαιδευτικό ταξίδι της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης στην περιοχή ευθύνης του Δ΄ΣΣ, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 επισκέφθηκε το                   ΕΦ «Κήπων», το Δημοτικό Τουριστικό Κέντρο Φερών και το ΚΕΞ. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις όπου και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Διοικητής Σχολής Υπτγος Γεώργιος Ματζουράνης και συνοδοί Αξιωματικοί.

Ιούλιος 16, 2019

Η Σχολή πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι στην XII Μ/Κ ΜΠ  και ΧVI Μ/Κ ΜΠ την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 με τη συμμετοχή της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης. Οι μαθητές επισκέφθηκαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Διοικητής Σχολής Υπτγος Γεώργιος Ματζουράνης και συνοδοί Αξιωματικοί.

Ιούλιος 15, 2019

Η Σχολή πραγματοποίησε εκπαιδευτικό ταξίδι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 στην έδρα του Δ΄ Σώματος Στρατού με τη συμμετοχή της IVης (ΝΟΜ, Ο, Ψ) Τάξης. Οι μαθητές επισκέφθηκαν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπου και ενημερώθηκαν για την αποστολή, το έργο και τις δραστηριότητες.

Τους Μαθητές συνόδευαν ο Διοικητής Σχολής Υπτγος Γεώργιος Ματζουράνης και συνοδοί Αξιωματικοί.

Μάιος 21, 2019

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι Μαθήτριες Ιης Τάξης της Σχολής πραγματοποίησαν τον περίπλου του ΄Αγιου Όρους. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής, το οποίο αποτελεί Μετόχι της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

 

Οι Μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της Μονής και να προσκυνήσουν.