Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ιανουάριος 22, 2021

Στις 12-16/10 έλαβε χώρα στην στρατιωτική Ακαδημία της Αυστρίας (Theresan Military Academy) η Κοινή Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Law of Armed Conflict (LoAC) στο οποίο οι συμμετείχαν οι παρακάτω μαθητές της Σχολής:

ΜΙV (NOM) Αγγελόπουλος Ηλίας

ΜΙV (NOM) Μανδαμαδιώτης Θρασύβουλος Μάριος

ΜΙV (NOM) Παπουτσούδης Αθανάσιος

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου συνδύαζε τόσο θεωρητική μελέτη νομικών ζητημάτων όσο και πρακτική εφαρμογή τους. Πιο συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες του σεμιναρίου τριχοτομήθηκαν ως έξης:

Τις δύο πρώτες μέρες του συνεδρίου (Δευτέρα και Τρίτη),...

Ιούλιος 30, 2020

Η ΣΣΑΣ στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, διεξάγει με τη συνδρομή του Γ΄ΣΣ, της 34ης Μ/Κ ΤΑΞ και της 1ης ΤΑΞΑΣ, θερινή εκπαίδευση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ιης, ΙΙας και ΙΙΙης τάξης από 27 έως 31 Ιουλ 2020.

Την 27 και 28 Ιουλ πραγματοποιήθηκαν βολές τυφεκίων, επίδειξη οπλικών συστημάτων καθώς και εκπαίδευση σε στίβο τοπογραφίας και σε λοιπά αντικείμενα ατομικής τακτικής.

Την 29 Ιουλ πραγματοποιήθηκε επίδειξη πτητικών μέσων της Αεροπορίας Στρατού και ενημέρωση επί των δυνατοτήτων αυτών και διεξήχθη εκπαίδευση σε αεροκίνητες επιχειρήσεις.

Την 30 Ιουλ...

Ιούλιος 22, 2020

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, η Iη Τάξη πραγματοποίησε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των βασιλικών τάφων της Βεργίνας, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Μάρτιος 03, 2020

Η ΣΣΑΣ στο πλαίσιο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, πραγματοποίησε με την συνδρομή του Γ' ΣΣ, του ΓΕΣ/ΔΕΔ , της Ι ΜΠ, της 1ης ΤΑΞΚΔ-ΑΛ και του ΚΕΑΠ, χειμερινή διαβίωση από 27 έως 29 Φεβρουαρίου 2020, στην περιοχή της Ρεντίνας. Διεξήχθησαν ημερήσιες και νυχτερινές βολές, εκπαίδευση σε αντικείμενα ορεινού αγώνα ( αναρρίχηση - καταρρίχηση από πύργο) καθώς και Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (Προσβολή Σταθμού Διοικήσεως).