Διοικητής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                                :  ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ                                     :  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ                     :  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ                  :  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ                               :  ΧΑΡΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ                  :  1967

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΩΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                       ΤΕΚΝΑ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ                             :  ΣΣΕ/1988

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ:

 • ΣΣΟΕΚ - ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ  (1988)
 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ (1988-1989)
 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ (1995)
 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΧΑΓΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ (1997)
 • ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΕΛΩΝ (1998)
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ (2002-2003)
 • ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2013-2015)

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 

 • 508 Μ/Κ ΤΠ (ΡΙΖΙΑ) : ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ Τ/Φ, ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ Τ/Φ (1990-1992)
 • ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ (ΑΘΗΝΑ) : ΔΡΙΤΗΣ Τ/Φ (1992-1994)
 • ΚΕΒΟΠ (ΧΑΪΔΑΡΙ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ (1994-1995)
 • ΣΠΖ (ΧΑΛΚΙΔΑ) : ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (1995)
 • ΚΕΒΟΠ (ΧΑΪΔΑΡΙ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ (1995-1996)
 • 524 Μ/Κ ΤΠ (ΑΜΥΝΤΑΙΟ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ Τ/Φ (1996-1997)
 • ΣΠΖ (ΧΑΛΚΙΔΑ) : ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (1997)
 • 524 Μ/Κ ΤΠ (ΑΜΥΝΤΑΙΟ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ Τ/Φ (1997-1998)
 • ΣΧΕΠ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) : ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (1998)
 • 524 Μ/Κ ΤΠ (ΑΜΥΝΤΑΙΟ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ Τ/Φ, ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ (1998-1999)
 • ΣΜΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) : ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ, ΔΝΤΗΣ 2ου ΕΓ (1999-2002)
 • ΑΣΠ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) : ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (2002-2003)
 • 22 ΔΤΕ (ΛΕΣΒΟΣ) : ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ (2003-2004)
 • ΕΛΔΥΚ/3/1 (ΚΥΠΡΟΣ) : ΔΚΤΗΣ ΤΠ, ΔΝΤΗΣ 2ου ΕΓ (2004-2006)
 • ΙΙ Μ/Κ ΜΠ (ΕΔΕΣΣΑ) : ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ (2006-2009)
 • 585 Μ/Π ΤΠ (ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ) : ΔΚΤΗΣ ΤΠ (2009-2011)
 • 15 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) : ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ (2011-2012)
 • 8 Μ/Π ΤΑΞ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) : ΔΝΤΗΣ 3ου ΕΓ (2012-2013), ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (2013-2015)
 • 9 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ (ΚΟΖΑΝΗ) : ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017)
 • 8 Μ/Π ΤΑΞ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) : ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)
 • 8 Μ/Π ΤΑΞ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) : ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2020)
 • Γ΄ΣΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) : ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021)
 • ΣΣΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) : ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 – ΣΗΜΕΡΑ)

 

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

 • ΑΝΘΛΓΟΣ (1988)
 • ΥΠΛΓΟΣ (1991)
 • ΛΓΟΣ (1995)
 • ΤΧΗΣ (2001)
 • ΑΝΧΗΣ (2007)
 • ΣΧΗΣ (2013)
 • ΤΑΞΧΟΣ (2018)
 • ΥΠΤΓΟΣ (2021)