Διοικητής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

  ΕΠΩΝΥΜΟ                 :  ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ   
  ΟΝΟΜΑ                      :  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      :  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ    :  ΔΗΜΗΤΡΑ  
  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ :  ΠΕΙΡΑΙΑΣ   
  ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ    :  1964           
 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΟΡΗ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ : ΝΗΣΟΣ ΣΙΦΝΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ : ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΣΣΕ/1987

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α΄ - ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ΄

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ:

 - ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΜΧ (1987-1988)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΚ ΤΟΥ ΠΝ(1988)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ – ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΟΑΧ (1990)

 - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (1990-1991) 

 - ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (1991-1992)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΜΧ (1997)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΩΝ Ε/Π UH-1H ΣΤΗ 1η ΤΑΞΑΣ(1999)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΕ/Π ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΕ/Π ΣΤΗ 1η ΤΑΞΑΣ (1999)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΠΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΑΤ ΤΗΣ ΠΑ (2000)

 - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΕΛΩΝ (2003)

 - ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ (2003-2004)

 - ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ 1η ΤΑΞΑΣ (2010)

 - ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2012-2013)

 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (2015-2016)

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ :

 - AVIATION OFFICERS BASIC COURSE - FT RUCKER ALABAMA (1993)

 - AH-64A QUALIFICATION COURSE – FT RUCKER ALABAMA (1995)

 - JOINT STAFF OFFICERS COLLEGE – NORFOLK VIRGINIA (2005)

 - PEACE SUPPORT OPERATIONS – NATO SCHOOL – OBERAMERGAU (2008)

 

ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΠΛΥΜΟΥΘ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (2014)

 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ΦΡΟΥΡΑ) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ :

 - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ): ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΛΟΧΟΥ ΥΕΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ (1987-1988)

 - ΚΕΜΧ (ΝΑΥΠΛΙΟ) : ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ (1988-1989)

 - 21 ΛΜΧ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ): ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ – ΑΞΚΟΣ 1ου  ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΔΧΣΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ (1989-1991)

 - ΣΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ):  ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (1991-1992)

 - 2ο ΤΕΑΣ (ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ):  ΔΡΙΤΗΣ 2ου ΛΟΧΟΥ Ε/Π – ΑΞΚΟΣ 4ου ΓΡ(1992-1995)

 - 1ο ΤΕΕΠ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ) : ΔΡΙΤΗΣ ΔΡΙΑΣ ΕΕ/Π - ΔΚΤΗΣ ΛΟΧΟΥ ΔΚΣΕΩΣ - ΔΚΤΗΣ 1ου ΛΟΧΟΥ ΕΕ/Π (1995-2003)

 -  ΑΔΙΣΠΟ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (2003-2004)

 -  1η ΤΑΞΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ): ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3ου ΕΓ (2004-2005)

 - ΓΕΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ): ΕΠΙΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ΚΛΑΔΟΥ (2005-2006)

 - ΓΕΣ (ΑΘΗΝΑ): ΕΠΙΤΕΛΗΣ 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΣ/ΔΑΣ (2006-2007)

 - NATO (ΜΟΝΣ ΒΕΛΓΙΟΥ): SHAPE – STRATEGIC COORDINATION CENTRE STAFF OFFICER (2007-2010)

 - 2ο ΤΕΑΣ (ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ): ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (2010-2011)

 - ΓΕΣ (ΑΘΗΝΑ): ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 3ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΣ/ΔΑΣ (2011-2012)

 - ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΑΘΗΝΑ): ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ (2012-2013)

 - ΓΕΣ(ΑΘΗΝΑ): ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΣ/ΔΑΣ (2013-2014) – ΥΔΝΤΗΣ (2014)

 - 2ο ΣΥΑΣ (ΠΑΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ): ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)

 - ΓΕΕΘΑ (ΑΘΗΝΑ): ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ΚΛΑΔΟΥ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 – ΜΑΪΟΣ 2016)

 - 1η ΤΑΞΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ): ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΪΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017)

 -  1η ΤΑΞΑΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ): ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019)

 -  ΣΣΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ): ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 – ΣΗΜΕΡΑ)

 

 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ :

 - Ανθλγός (1987)

 - Υπλγός (1990)

 - Λγός (1994)

 - Τχης (2000)

 - Ανχης (2006)

 - Σχης (2012)

 - Ταξχος (2017)

 - Υπτγος (2019)