Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου Τελετής Ορκωμοσίας Πρωτοετών Μαθητών ΣΣΑΣ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι, την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Πρωτοετών Μαθητών Υγειονομικού, Νομικού, Οικονομικού και Ψυχολογικού.

Tην τελετή ορκωμοσίας έχει προσκληθεί να τιμήσει με την παρουσία του ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, οι Θρησκευτικές, Προξενικές και Πανεπιστημιακές Αρχές, αντιπροσωπείες Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, Γονείς – Συγγενείς των ορκιζομένων.

Δελτίο Τύπου Τελετής Ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Ψυχολογικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                                               

 Αποφοιτούν από τη Σχολή εξήντα εννιά (69) Αξιωματικοί εκ των οποίων μία (1) αλλοδαπή από Αλβανία και ένας (1) από Ιορδανία.

Πρόσκληση Κατάταξης Επιτυχόντων

Οι Σπουδαστές-τριες που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων για το έτος 2018 σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή (Θεσσαλονίκη , Εγνατία έναντι παλαιού 424 ΓΣΝΕ , τηλ. 2310962177-12) την 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 08:00.

 

Για οδηγίες δείτε στο συνημμένο αρχείο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2018)

Ανακοινώνονται αποτελέσματα επιτυχόντων υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις της σχολής, στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο sunolo_dektwn.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ (ΕΩΣ ΚΑΙ 18/07/2018)

Ανακοινώνονται αποτελέσματα ακατάλληλων και διακοψάντων υποψηφίων από τα πρακτικά των επιτροπών των προκαταρκτικών εξετάσεων 2018.

1. Κατάσταση των διακοψάντων υποψηφίων στις πρακτικές εξετάσεις έως 18/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 1-
diakopsantes_18-7.

2. Κατάσταση των απορριπτέων υποψηφίων στις Ψυχομετρικές Δοκιμασίες (Γραπτά-Συνέντευξη) έως 12/7/2018 στο συνημμένο που ακολουθεί με τίτλο: 2-psyxometrika_aporripteoi_12-7.

Τελετή Ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών ΣΣΑΣ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή ορκωμοσίας Νέων Αξιωματικών Ιατρικού, Κτηνιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού και Νομικού Σώματος.                              

           

            Αποφοιτούν από τη Σχολή δεκατέσσερις (14) Αξιωματικοί εκ των οποίων οι δύο (2) αλλοδαποί από την Λιβύη, μία (1) από Αλβανία και ένας (1) από Ζιμπάμπουε.

 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού Η/Υ για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ενενήντα ενός (91) Η/Υ τριετούς εγγύησης και πέντε (5) κεντρικών μονάδων υπολογιστή και τριών (3) εφεδρικών οθονών, για την αίθουσα ψυχομετρικών δοκιμασιών της Σχολής, συνολικού προυπολογισμού κόστους πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (56.451,61) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων  των κρατήσεων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικών περσίδων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Γραφείων στην Αίθουσα Διεξαγωγής Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

Τελετή παράδοσης-παραλαβής Διοικήσεως ΣΣΑΣ

Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:30 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, η τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της Σχολής, από τον Υπτγο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο στον Ταξχο (Ι) Αλέξανδρο Κιτρινάκη, παρουσία του κ. Υπαρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντγου Κωνσταντίνου Φλώρου.

Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων ΣΣΑΣ, Υπλγός (ΠΖ) Παναγιώτης Πασπάτης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 – 962101

Σελίδες