Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πιστοποίηση Ένταξης της ΣΣΑΣ ως Μέλος του ESDC

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας – ESDC (European Security and Defense College) και κατόπιν απόφασης της Διευθύνουσας Επιτροπής του Κολλεγίου, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων έγινε δεκτή ως νέο πλήρες μέλος της Εκτελεστικής Ακαδημαϊκής Επιτροπής του ESDC.

H τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, με την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Οργάνωση της Κοινής Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας “Biosafety & Bioterrorism”), υπό την αιγίδα του  Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας.

Το ESDC, παρέχει κατάρτιση και εκπαίδευση σε επίπεδο ΕΕ, στον τομέα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ένωσης (ΚΠΑΑ). Στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση μιας κοινής κατανόησης της ΚΠΑΑ μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού. Με αυτόν τον τρόπο, το ESDC συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης.

Η αποδοχή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων  ως νέο πλήρες μέλος του ESDC, παρέχει εξαιρετικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές/-τριες της Σχολής και η  περαιτέρω εποικοδομητική συμμετοχή στις δραστηριότητες του ESDC  θα παρέχει την ευκαιρία για συνέργειες με Στρατιωτικές Ακαδημίες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.